Sveikiname geriausiai studentų įvertintus dėstytojus

Sveikiname geriausiai studentų įvertintus dėstytojus apklausoje apie dėstymą ir studijavimą. Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų aktyvumu, buvo įvardinti geriausiai įvertinti 2021 m. pavasario semestro ir 2020 – 2021 akademinių metų dėstytojai Švietimo akademijoje.

Visų 2020 – 2021 akademinių metų studentų geriausiai įvertinta dėstytoja –  prof. dr. Giedrė Riškutė Kariniauskienė.

2021 m. pavasario semestro geriausiai studentų įvertinti dėstytojai: doc. dr.  Daiva Karkockienė, prof. dr.  Giedrė Riškutė Kariniauskienė, doc. dr.  Julita Navaitienė, doc. dr. Marijus Pileckas, prof. dr.  Saulius Stanaitis, Algimantas Patamsis, prof. dr. Linas Liandzbergis,  doc. dr. Vidmantas Tūtlys, dokt. Ingrida Mereckaitė, prof. dr. Ričardas Bartkevičius, dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė,  doc. dr. Jolita Kudinovienė, prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė.

Pavasario semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje jau yra suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2021 pavasaris“. Dėstytojai bus apdovanoti šventiniame VDU Senato posėdyje.