Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Latvijoje dalyvavo VDU ŠA mokslininkės

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininkės – doc. dr. Laimutė Bučienė (Sudėtinio sakinio skiriamųjų ženklų vartojimas XIX a. vidurio lietuviškuose raštuose), doc. dr. Ona Petrėnienė (Lietuvių mokslo populiarinamųjų tekstų antraštės: funkcijos ir raiška), prof. dr. Regina Rinkauskienė (XIX amžiaus raštų rytų aukštaičių patarme prieveiksmio ypatybės), doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė (Lietuvių liaudies dainų kvazileksinių refrenų bruožai) , prof. Sandra Grigaravičiūtė ( Zigmas Toliušis-Stasiulevičius misija Ukrainā 1921– sausio 24–25 d.) dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje XIX SCIENTIFIC READINGS („Zinātniskie lasījumi XXIX“, Daugpilis, Latvija).