Tarptautiniame seminare diskutuota apie kalbos supratimo ugdymą mokytojų rengime

2019 m. rugsėjo 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje  vyko 5-oji Baltijos šalių tarpministerinė apskrito stalo diskusija dėl partnerystės, įgyvendinant migrantų švietimo politiką. Seminaro tema – „Daugiakultūrinės kompetencijos ir kalbos supratimo ugdymas mokytojų rengimo srityje”/”Developing multicultural competence and language awareness in teacher training education”.

Tarptautiniame renginyje didelis dėmesys buvo skiriamas pedagogų rengimo tobulinimo klausimams, siekiant labiau atliepti augantį poreikį pedagogų kompetencijoms dirbti daugiakalbėje ir daugiakultūrinėje klasės aplinkoje.

Akimirkos iš seminaro.