Tautos fondas (JAV) vardinę Jurgio Milerio stipendiją skyrė VDU Švietimo akademijos studentei A. Alesiūtei

Šiais metais Tautos fondas (JAV) vardinę Jurgio Milerio stipendiją skyrė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos: lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos III kurso studentei Amandai Alesiūtei.

1999 m. įsteigta Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančio žurnalisto Albino Miluko, skirta jo tėvo Vytauto Miluko pradžios mokyklos mokytojui Jurgiui Mileriui pagerbti. Pasak Mecenato Albino Miluko, būtent mokytojo lituanisto darbo vaisiai skirti gimtosios šalies – Lietuvos – vaikams. Tikimasi, kad mokytojais tapę lituanistai padės skleisti mokyklose Tėvynės meilę ir patriotizmą. Stipendija kasmet teikiama geriausiai besimokantiems VDU Švietimo akademijos studentams lituanistams, siejantiems savo ateitį su pedagogo profesija.