VDU bendradarbiauja su Kauno „Rotary“ klubu „Romuva“

Vasario 11 d., antradienį, bendradarbiavimo sutartį pasirašė Vytauto Didžiojo universitetas ir tarptautinės labdaros organizacijos „Rotary“ Kauno klubas „Romuva“ (Kauno Romuva RK). Tarp sutarties tikslų – bendradarbiavimas rengiant specialiuosius pedagogus ir gabių vaikų ugdymo programą.

Universitetas su „Rotary“ klubu „Romuva“ planuoja organizuoti bendrus projektus ir renginius, sudaryti sąlygas VDU studentams ir darbuotojams atlikti praktiką klube, kviesti darbuotojus ir studentus dalyvauti klubo renginiuose. Sutarties šalys taip pat numato bendradarbiavimą organizuojant studentų meistriškumo pamokas ir kitas iniciatyvas.

Itin aktyviai tikimasi bendradarbiauti kartu su VDU Švietimo akademija rengiant specialiuosius pedagogus – ugdytojus, dirbančius su moksleiviais, turinčiais specialiųjų poreikių. Specialiąją pagalbą teikia logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai. Ne mažiau svarbus siekis – parengti nacionalinę programą, skirtą gabių vaikų atpažinimui ir ugdymui, paruošti pedagogus darbui su jais ir sudaryti sąlygas atsižvelgiant į skirtingus vaikų poreikius.

„Labai džiaugiamės, kad radome universitete bendraminčių. Išsikeltas tikslas padės daugybei visuomenės grupių – pavyzdžiui, šeimoms, kurios paliestos autizmo, vaikams, tėveliams, bendruomenėms. Tai, kad šie žmonės užaugtų pilnaverčiai ir galėtų patys išsilaikyti, nebūtų našta, yra visos visuomenės reikalas – ne tik mūsų klubo, universiteto ar šeimų. Matome, kad Jūsų universitetas tampa svarbiausia pedagogų rengimo kalve, sekame, į kurią pusę jis krypsta, todėl siejame su juo labai daug vilčių“, – projekto sėkme neabejojo Kauno „Rotary“ klubo „Romuva“ prezidentė Rasa Noreikienė.

VDU rektorius prof. Juozas Augutis, prieš pasirašydamas sutartį, padėkojo klubui „Romuva“ už vykdomą prasmingą humanitarinę veiklą ir pažymėjo, jog užmezgamas bendradarbiavimas pedagogų rengimo srityje yra labai reikalingas Lietuvai: pastaraisiais metais gerokai sumažėjus studentų skaičiui, tuo pačiu mažėja ir jaunų mokytojų, o ir pati mokytojo profesija vis dar visai nelaikoma prestižine.

„Jūsų iniciatyva ne tik siekia tiesiogiai padėti vaikams ir mokytojams, bet ir turi gerokai platesnę prasmę – visuomenė pradeda suprasti, kad neskirdami dėmesio mokytojams, patekome į didelę bėdą, kurios sprendimui reikės mūsų visų pastangų. Kviečiame dalintis tyrimais ir žiniomis, bendradarbiauti su Švietimo akademija, aktyviai įsilieti į bendras veiklas“, – kalbėjo rektorius.

„Rotary“ yra tarptautinė labdaros organizacija, vienijanti aukštos reputacijos verslininkus, profesionalus ir vykdantis humanitarinius projektus. Organizacija remiasi tarnavimo idealu, ugdo ir skatina dorovinius profesinės veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią ir taiką. Iš viso pasaulyje yra daugiau nei 1,2 mln. rotariečių, susibūrusių į daugiau nei 32 tūkst. „Rotary“ klubų 200 šalių.