VDU dar daugiau dėmesio skiria tarpdiscipliniškumui ir tarptautiškumui

„Šiuos mokslo metus mes pradedame kaip vienas didžiausių universitetų Lietuvoje: pernai mūsų gretas papildė kolegos iš Švietimo akademijos, o šiais metais – ir Žemės ūkio akademijos. Į mūsų bendruomenę taip pat įsijungė užsienio studentai iš daugiau nei 70 pasaulio šalių“, – akademinę aplinką ir bendruomenę pristato Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. Juozas Augutis.

VDU tapo plačiausios aprėpties universitetu Lietuvoje ir šiuo metu bakalauro studijas vykdo šiose kryptyse: matematikos, informatikos, gyvybės, technologijų, inžinerijos, žemės ūkio, ugdymo, fizinių, socialinių, humanitarinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos bei menų.

Nuo šiol VDU dar daugiau dėmesio skiria tarpdiscipliniškumui ir tarptautiškumui. Šių principų dėka, studentai įgyja platų, bendrauniversitetinį išsilavinimą, neapsiribodami tik siaura pasirinktos studijų programos specializacija. Studijuojant čia galima vienu metu gilintis į skirtingas sritis (informatiką, filosofiją, biologiją ir daugybę kitų), ugdyti verslumo, IT, medijų ir kitas kompetencijas, nepriklausomai nuo savo pasirinktų studijų.

„Kalbos apie inovatyvias galimybes yra neatsiejamos nuo rekomendacijų dėl duomenų apsaugos, filosofai kartu su IT specialistais sprendžia, kaip dirbtinio intelekto vertybes susieti su žmogiškosiomis, o menininkai kūryboje naudoja adityvios gamybos technologijas, pavyzdžiui, 3D spausdinimą“, – ribų tarp disciplinų ir profesijų išnykimą aptaria VDU rektorius prof. J. Augutis.

Tarptautinė studijų aplinka ir augantis užsienio studentų skaičius

Tarptautiškumas – VDU vizitinė kortelė. Kasmet čia atvyksta studentai ir dėstytojai iš užsienio, su užsienio partneriais vykdomi bendri tyrimai ir jungtinės studijų programos, studentų mainai, stažuotės. Nuo 2019 m., po integracijos, tarptautinių partnerių skaičius dar labiau išaugo, taip pat palaikomi tvarūs ryšiai su UNESCO, NATO ir kitomis tarptautinėmis institucijomis.

2019/ 2020 mokslo metų rudens semestro metu VDU pradės arba studijas tęs daugiau nei 1000 užsienio studentų. Lyginant su 2017/ 2018  mokslo metais, šis skaičius išaugo daugiau nei 400.

VDU tarptautiškumo geografinis aspektas įspūdingas – šį rudenį universitete studijuos studentai iš daugiau nei 70 skirtingų pasaulio šalių.

Šiemet daugiausiai studentų į laipsnį suteikiančias studijas atvyko iš Kinijos, Ukrainos, Kazachstano, Indijos bei Azerbaidžano. Daugiausiai studentų pagal mainų programas atvyko iš Japonijos, Italijos, Turkijos, Ispanijos ir Prancūzijos. Pirmą kartą VDU studijas pasirinko Mongolijos, Jemeno, Vietnamo piliečiai.

Universitetas taip pat skatina visus studentus patiems išbandyti VDU siūlomas tarptautines galimybes. „Šiemet VDU kaip niekada anksčiau sustiprino savo tarptautines galimybes ir šiuo metu siūlo tiek „Erasmus+“, tiek dvišalių mainų kryptis į visus geriausius pasaulio universitetus: nuo Europos iki Jungtinių Amerikos Valstijų ir Azijos“, – apie dar didesnį tarptautinį potencialą pasakoja prof. J. Augutis.

Be visų šių naujovių, studentams VDU suteikia įvairias, studentų ypač vertinamas, galimybes, kurios leidžia įgyti visapusį išsilavinimą.