VDU kviečia į profesines pedagogikos studijas

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdantis studijas, paremtas artes liberales principais, skelbia priėmimą į profesines studijas „Pedagogika“. Studijos bus vykdomos Kaune ir Vilniuje.

Programa skirta asmenims, neturintiems pedagoginio pasirengimo, tačiau dirbantiems ar ketinantiems dirbti švietimo institucijose, kuriose reikalaujama pedagogo kvalifikacijos: bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, kolegijose, profesinėse mokyklose ar neformalaus ugdymo institucijose ir norintiems įgyti reikalingų gebėjimų darbui su besimokančiaisiais.

Prioritetas priimant skiriamas turintiems aukštojo mokslo kvalifikaciją, būtiną matematikos, informacinių technologijų, gamtamokslio ugdymo, kalbų, socialinio ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacijai.

Baigus pedagogikos profesinių studijų programą, suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas baigtas studijas ir kvalifikaciją liudijantis valstybės pripažintas Studijų pažymėjimas.

Studijų programos vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais vyksta nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Prašymus galima pateikti iki birželio 25 d. 24 val. internetu: epasirasymas.vdu.lt.

Stojantieji turi pateikti programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus.

Liepos 1 d. (Kaune) ir liepos 2 d. (Vilniuje) vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime priėmimo į studijas taisyklėse nurodytu laiku.

Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto (prieš 7 darbo dienas) apie tai pranešti studijų programą vykdančiai Švietimo akademijai ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Priėmimo sąlygos pateikiamos 2019 m. priėmimo į profesines studijas „Pedagogika“ taisyklėse.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesines studijas „Pedagogika“:

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune

 • Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas  vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas  (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje

 • Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas  romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas  (8 610) 67 303

VDU Studijų departamentas

 • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249, Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 963
 • El. paštas studijos@vdu.lt