VDU kviečia pedagogus į perkvalifikavimo studijas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia pedagogus į perkvalifikavimo studijas. Pedagogų perkvalifikavimo programose galima rinktis šiuos modulius: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Pradinis ir priešmokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika, Logopedija*. Modulinė programa pedagogams suteikia galimybę mokyti antro mokomojo dalyko ir dirbti pagal antrą specializaciją.

Studijų vykdymas ir priėmimas

Paraiškos dalyvauti perkvalifikavimo studijose priimamos internetu nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. 23:59 val.

Reikalavimai pareiškėjams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją/specializaciją (ir teisę mokyti  antro dalyko):

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pareiškėjas dirba/ketina dirbti mokytoju / auklėtoju / švietimo pagalbos specialistu švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją.

*Pastaba dėl Logopedijos modulio: Gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį (arba jam prilygstančią kvalifikaciją) ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos filologijos (su pedagogo kvalifikacija), specialiosios pedagogikos srityse. Stojant į Logopedijos modulį tikrinama tartis. 

Visos modulinės programos yra 90 kreditų apimties, studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai).

Studijos yra mokamos. Vieno semestro kaina – 1713 Eur.

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems. Paskaitos vyksta penktadieniais (po pietų) ir šeštadieniais, konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti svarbi informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Dokumentų pateikimas

Prašymai studijuoti pateikiami internetu (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • Aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;

Pateikus dokumentus, rekomenduojame pasitikrinti, ar pateiktas prašymas sistemoje tikrai yra, dar kartą prisijungiant. Atkreipkite dėmesį, kad į sistemą įkeliamų dokumentų apimtis neturi būti didesnė, nei nurodyta sistemoje.

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į modulius posėdžiai vyks liepos  6-7  d., nuotolinės konferencijos būdu. Posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas atskiru pranešimu VDU Švietimo akademijos internetiniame puslapyje. Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Daugiau informacijos:

 • Švietimo akademija Kaune
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327875
 • Švietimo akademija Vilniuje
 • Studijų koordinatorėRomutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303