VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kazlų Rūdos savivaldybe

Rugsėjo 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. dr. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kazlų Rūdos savivaldybe, atstovaujama mero Manto Varaškos.

Sudaryta sutartimi siekiama abipusiai naudingų tikslų, kvalifikuoto pedagogų rengimo, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose.

Susitikime dalyvavo VDU rektorius prof. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė prof. Lina Kaminskiene, vyriausiasis specialistas Povilas Urbšys bei Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, administracijos direktorė Regina Zasienė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ina Živatkauskienė.

Vytauto Didžiojo universitetas įsipareigoja informuoti Savivaldybę ir Savivaldybės mokyklas apie Universiteto siūlomas ugdymo krypties programas, galimybes ir sąlygas studijuoti, kviesti Savivaldybės mokyklų vadovus ir pedagogus dalyvauti Universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose pedagogų profesinio tobulinimo renginiuose.

Savivaldybė savo ruožtu įsipareigoja skleisti Universiteto pateiktą informaciją apie ugdymo krypties studijas, mokslą ir šviečiamąją veiklą Universitete, skatinti Savivaldybės mokyklų vadovų domėjimąsi ugdymo krypties studijomis Universitete, supažindinant mokinius su Universiteto ugdymo krypties studijų programomis, stojimo sąlygomis ir procedūromis bei teikti Universitetui informaciją apie pedagogų poreikį Savivaldybės švietimo įstaigose.