VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio rajono savivaldybe

Rugsėjo 7 d.  Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. dr. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio rajono savivaldybe, atstovaujama mero Antano Pociaus.

Sutartimi siekiama abipusiai naudingų tikslų rengiant kvalifikuotus mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Susitikime dalyvavo VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė, vyr. specialistas Povilas Urbšys, savivaldybės administracijos specialistai, Panevėžio rajono gimnazijų, pagrindinių mokyklų, progimnazijos  vadovai, Švietimo centro atstovai.

Bendradarbiavimui savivaldybės taryba pritarė birželio mėnesį vykusiame posėdyje. Sutarties pasirašymo laikas – neatsitiktinis: naujųjų mokslo metų pradžia.

„Šiandien esame didžiausias pedagogų rengimo centras Lietuvoje. Tad šia sutartimi įsipareigojame sudaryti sąlygas savivaldybei, jos ugdymo įstaigoms, mokiniams pasinaudoti mūsų moksliniais bei organizaciniais ištekliais bendriems projektams įgyvendinti ir renginiams organizuoti, kviesti savivaldybės atstovus dalyvauti universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose,  bendradarbiauti organizuojant universiteto studentų mokomąsias praktikas ir įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje, informuoti savivaldybę ir jos ugdymo įstaigas apie universiteto siūlomas ugdymo krypties programas, galimybes ir sąlygas studijuoti”, – sakė prof. J. Augutis.

„Mes, buvę stropūs mokiniai ir studentai, taip pat laikysimės savivaldybės įsipareigojimų: kviesime universiteto darbuotojus, studentus į Panevėžio rajone rengiamas konferencijas, seminarus ir mokymus, kitus renginius. Bendradarbiausime projektinėje veikloje, organizuosime studentų mokomąsias praktikas“, – sakė savivaldybės meras A. Pocius.

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Rimkus viliasi, kad bendradarbiaujant su universitetu bus atnaujinami duomenys apie pedagogų poreikį, jų rengimą ir perkvalifikavimą, bus sudarytos palankesnės sąlygos mokytojo profesijos prestižo didinimui, finansinės paramos teikimui asmenims, pasirinkusiems pedagogines studijas, o vėliau įsidarbinimui Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Yra numatyta siekti užtikrinti mokytojų trūkumą savivaldybėje ir gerinti ugdymo procesą.