VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šalčininkų rajono savivaldybe

Gegužės 28 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šalčininkų rajono savivaldybės, atstovaujama mero Zdzislavo Palevičiaus.

Sutartimi siekiama abipusiai naudingų tikslų rengiant kvalifikuotus mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį Šalčininkų rajono savivaldybėje.

Kalbėdamas apie Šalčininkų rajono poreikius meras Zdzislav Palevič, pabrėžė, kad į profesinį mokinių informavimą ir motyvavimą būtina įtraukti ne tik universiteto dėstytojus, bet ir studentus, kurie savo pavyzdžiu parodytų, jog jų pasirinktos profesijos yra patrauklios, o studijos – perspektyvios. Kaip vieną iš labiausiai trūkstamų specialybių meras Zdzislav Palevič įvardijo pedagogų trūkumą. Jis priminė, kad savivaldybė jau ėmėsi medikų pritraukimo programos įgyvendinimo, taip pat mokamos stipendijos labiausiai trūkstamas specialybes studijuojantiems studentams. Kaip rajono išskirtinumą jis akcentavo daugiakultūriškumą ir mokinių ugdymą tautinių mažumų kalbomis.

VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio teigimu, visų profesijų ir specialybių pradžia – mokytojas, todėl nemažai dėmesio skyrė mokytojų ruošimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sričiai.

„Svarbiausias yra mokytojas. Be jo neturėsime nei gydytojų, nei inžinierių. Prikalbinti mokinį stoti į pedagogo studijas – sunkus uždavinys, bet įmanomas, bet dar sunkesnis uždavinys – jo grįžimas dirbti į savo rajoną, kad neliktų didžiuosiuose miestuose. Mes turime kartu dirbti su jaunuoliu nuo 9 – 10 klasės, lydėti per visas studijas, užtikrinti, kad jis sugrįžtų praktikai į savo mokyklą, kad baigus studijas jam būtų užtikrintas pilnas etatas, – pabrėždamas abipusio darbo svarbą kalbėjo VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Susitikime dalyvavo VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. Lina Kaminskienė, Švietimo akademijos kanclerės pavaduotojas dr. Mindaugas Nefas, Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto vyriausiasis specialistas Povilas Urbšys, Šalčininkų rajono vicemeras Valdemar Sliževski, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič ir specialistai Halina Smykovska, Aleksandra Sankovska, Irina Aikovskaja, o taip pat švietimo įstaigų vadovai.