VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Širvintų rajono savivaldybe

Sausio 19 d.,Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. dr. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Širvintų rajono savivaldybės mere Živile Pinskuviene.

Sudaryta sutartimi siekiama abipusiai naudingų tikslų, kvalifikuoto pedagogų rengimo, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

Susitikimo metu  merė  Živilė Pinskuvienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė, Širvintų miesto ir rajono ugdymo įstaigų vadovėmis, VDU Rektorius prof. dr. Juozas Augutis, Švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas prof. dr. Algirdas Raslanas,  vyr. specialistas Povilas Urbšys diskutavo apie mokytojų trūkumo problemą, galimybes pritraukti jaunus ir kompetentingus specialistus, pedagogų kvalifikaciją ir moksleivių informavimą apie ugdymo kryptie studijas.

Po kelerių metų Širvintų savivaldybei reiks IT, chemijos, matematikos, lietuvių, anglų, vokiečių kalbų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų.

Vytauto Didžiojo universitetas įsipareigoja informuoti Savivaldybę ir Savivaldybės mokyklas apie Universiteto siūlomas ugdymo krypties programas, galimybes ir sąlygas studijuoti, kviesti Savivaldybės mokyklų vadovus ir pedagogus dalyvauti Universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose pedagogų profesinio tobulinimo renginiuose.

Savivaldybė savo ruožtu įsipareigoja skleisti Universiteto pateiktą informaciją apie ugdymo krypties studijas, mokslą ir šviečiamąją veiklą Universitete, skatinti Savivaldybės mokyklų vadovų domėjimąsi ugdymo krypties studijomis Universitete, supažindinant mokinius su Universiteto ugdymo krypties studijų programomis, stojimo sąlygomis ir procedūromis bei teikti Universitetui informaciją apie pedagogų poreikį Savivaldybės švietimo įstaigose.