VDU ŠA doc. dr. G. Vanagaitė sudarė knygą „Kalbasi susitikę“, kurioje rašytojos Vandos Juknaitės pokalbiai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos dėstytoja, literatūrologė doc. dr. Gitana Vanagaitė sudarė knygą „Kalbasi susitikę“.

„Šioje knygoje skelbiami 2002–2010 metais spaudoje išsibarstę Vandos Juknaitės pašnekesiai su skirtingų išsilavinimų ir profesijų žmonėmis. Kaip ankstesnėse rašytojos knygose, taip ir šioje, pokalbiais perteikiamą socialinę įvairovę nustelbia iš susitikimo su savimi ir Kitu atsirandanti vidinė tikrovė ir ją į vientisą pasakojimą sujungianti mintis apie drąsą gyventi. Pokalbiai rodo, kad šioji drąsa dažnai – iracionalus vidinės valios aktas. Jis naikina skirtį tarp įvairių išsilavinimų ir profesijų žmonių, ir parodo, jog kultūros gyvastį palaikantys impulsai randasi kasdienybės plotmėje.

Ši Vandos Juknaitės knyga atveria platų, įvairialypį, esmingai tikrą ir pozityvų gyvenimo vaizdinį, kuriame pro gyvenimo tragizmą prasišviečia vilties gyventi šviesa“, –  rašo Gitana Vanagaitė.

Vanda Juknaitė – ilgametė Lietuvos edukologijos universiteto (dab. VDU Švietimo akademija) dėstytoja, Lietuvos nacionalinė ir kultūros meno premijos laureatė, rašytoja.

 

Daugiau informacijos.