VDU ŠA prof. D. Jakovonytė-Staškuvienė išrinkta Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektore

2019 m. sausio mėnesį Europos mokyklų generalinio sekretoriaus biure Briuselyje Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos profesorė dr. Daiva  Jakavonytė-Staškuvienė išrinkta Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektore. Vasario 4-8 dienomis edukologė dalyvavo metiniame Europos mokyklų inspektorių posėdyje, kuriame analizuojami įvairūs šių mokyklų veiklos planavimo, organizavimo, vertinimo klausimai, aptariamos ugdymo turinio aktualijos.