VDU ŠA vyksta trumpalaikiai kursai Kazachstano nacionalinio Abajaus pedagoginio universiteto studentams

Pavasario semestre Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Švietimo akademijoje vyksta trumpalaikiai kursai Kazachstano nacionalinio Abajaus pedagoginio universiteto studentams. Užsieniečiai klausosi VDU Švietimo akademijos edukologų, filosofų paskaitų, susipažįsta su Vilniumi, lankosi kultūrinėse erdvėse. Dalis studentų susidomi lietuvių kalba, tad atvyksta dalyvauti į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus ar pasiryžta tęsti magistratūros studijas Lietuvoje.

Pasak VDU Tarptautinių ryšių departamento Švietimo akademijos tarptautinių ryšių grupės vadovės Vilmos Leonavičienės, kursų metu siekiame supažindinti studentus su VDU, suteikti galimybę pažinti Lietuvos kultūrą, istoriją.

Su Kazachstano nacionalinio Abajaus pedagoginio universitetu nuolat vyksta mokslininkų, dėstytojų, studentų mainai, jungtiniai tyrimai, dalijamasis mokslo ištekliais ir kitos bendradarbiavimo formos. „Universitetui svarbu plėsti bendrystę su ne tik su Europos, bet ir su Azijoms šalimis“, – teigė Vilma Leonavičienė.

Už trumpalaikių kursų koordinavimą atsakinga  VDU Tarptautinių ryšių departamento vyr. specialistė Sofija Pivoriūnienė.