VDU siūlo įgyti papildomo mokomojo dalyko kvalifikaciją

Aukštosios mokyklos galės gauti finansavimą mokytojų perkvalifikavimui, o pusė tūkstančio mokytojų – įgyti kito dalyko ar pedagoginės specializacijos kompetencijų. Tam numatyta beveik 1,5 mln. eurų ES investicijų.

Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos iki birželio 29 d. kviečiamos teikti paraiškas studijų programų ar mokomojo dalyko moduliams finansuoti. Numatoma, kad per dvejus metus papildomo dalyko kompetencijų ES lėšomis galės įgyti apie 500 mokytojų.

Šiame projekte dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio tobulinimo institutas.

Projekto lėšomis bus finansuojamos studijos tik konkretiems mokytojams, kurie bus sudarę trišales sutartis tarp dirbančio ar būsimo mokytojo, mokyklos ir ugdymo institucijos steigėjo. Steigėjas įsipareigoja projekto vykdymo laikotarpiu ir 2 metus po projekto pabaigos garantuoti  mokytojui darbo vietą švietimo teikėjo įstaigoje.

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo visų dalykų modulius, dėstomus mokyklose, taip pat 40 val. kvalifikacijos kėlimo kursus. Visos studijos organizuojamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

Labai prašome paraginti motyvuotus pretendentus, mokytojus arba ketinančius jais tapti, norinčius studijuoti antrojo dalyko ar būsimus mokytojus įgyti pedagoginę ar kt. neformalią kvalifikaciją užpildyti, pasirašyti ir persiųsti mums trišales sutartis. 

Savivaldybių administracijos mūsų Rektoriaus Juozo Augučio laišką apie bendradarbiavimo galimybes  jau yra gavusios.

Lauksime pasirašytų sutarčių, ir/ ar pretendentų kontaktų, kuriuos konsultuosime.

Siunčiame trišalės sutarties formą ir Rektoriaus laiškąPrašome informacija pasidalinti su mokyklomis ir mokytojais.

Kontaktai konsultacijoms: Giedrė Misiūnienė, tel. 8 614 19379, el. paštas  giedre.misiuniene@vdu.lt

Giedrė Kvieskienė, tel. 8 685 44066, el. paštas giedre.kvieskiene@vdu.lt