VDU Švietimo akademijoje vyksta projektas „Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos“

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Švietimo akademijoje vyksta projektas „Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos“. Tai tęstinis projektas, kurio tikslas – kurti naujus Baltistikos centrams, lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinamas. Projektas vykdomas nuo 2011 metų universitete. Nuo 2020 m. spalio 16 d. iki lapkričio 6 d. vyko nuotoliniai mokymai Lietuvos studijų centro ( Lenkijos Jogailaičių universiteto) ir Lietuvos kalbos centro (Lenkijos Vroclavo) studentams.  Mokymus ir paskaitas skaitė VDU Švietimo akademijos Lenkų kalbos centro mokslininkai: doc. dr. Henrika Sokolovska ( paskaita„Vilniaus krašto kalbinė situacija ir daugiakultūriškumas”), doc. dr. Irena Masoit (paskaita „Kalbiniai kontaktai Lietuvoje istorijos perspektyvoje“, doc. dr. Barbara Dvilevič (paskaita „Adomo Mickevičiaus kalba ir dabartinė lenkų kalba Lietuvoje“), doc. dr. Halina Turkevič (paskaita „Apie lenkų poetų Lietuvoje kūrybą – lenkiški ir lietuviški motyvai poezijoje“).

Lapkričio 3–13 dienomis vyks nuotoliniai mokymai Ukrainos Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto ir  Ukrainos Černivcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus  universiteto studentams ir mokslininkams. Taip pat vyks Černiachovsko pedagoginės kolegijos studentų  lietuvių kalbos praktika. Studentai klausys VDU Švietimo akademijos dėstytojų prof. dr. Reginos Rinkauskienės, doc. dr. Laimutės Bučienės lietuvių kalbos paskaitų.

Studentai ir mokslininkai turi ir kultūrinę programą. VDU Švietimo akademijos Lietuvių kalbos ir kultūros kursų studentė Aya Kimura skaito sociokultūrinę paskaitą apie virtualius Lietuvos muziejus, Nacionalinio operos ir baleto teatro direktoriaus pavaduotoja Jurgita Skiotytė-Norvaišienė skaito paskaitą „Lietuvos Nacionalinio  operos ir baleto teatro 100 metų istorija nūdienos menininko akimis. Kelionė per muzikines epochas (kokie istoriniai, politiniai, ekonominiai veiksniai veikė muzikos stilių kaitą)“.

Projekto vykdytoja – VDU Tarptautinių ryšių departamento Švietimo akademijos Tarptautinių ryšių grupės vadovė Vilma Leonavičienė apgailestauja, šiemet dėl Covid19 situacijos pasaulyje, studentai negalėję atvykti į Lietuvą. „Džiaugiamės, jog projektas sėkmingai tęsiasi ir studentai, mokslininkai gali klausyti Lietuvos dėstytojų lietuvių kalbos paskaitų, virtualiai apsilankyti Lietuvos muziejuose, Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Vis daugiau užsieniečių nori išmokti mūsų šalies kalbą, dalis studentų nori pažinti savo protėvių žemę, kultūrą ir tradicijas.  Vėliau užsieniečiai tęsia studijas Lietuvių kalbos ir kultūros žiemos ar vasaros kursuose VDU. Baltistikos centrai organizuoja konferencijas, seminarus apie lituanistikos sklaidą pasaulyje, studentai rašo mokslinius straipsnius, monografijas. Džiaugiuosi, jog projektas padeda skleisti lituanistikos idėją pasaulyje“, – sako Vilma Leonavičienė.