VDU Švietimo akademijos magistrantai dalyvavo medijų raštingumo mokymuose

2022 m. rugsėjo 20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos studijų programų „Įtraukusis ugdymas: Socioedukacinės industrijos“ bei „Mokomojo dalyko edukologija“ magistrantai drauge su dėstytojomis doc. dr. Nijole Čiučiulkiene, dr. Giedre Misiūniene bei projekto koordinatore Danguole Bylaite – Šalavėjienė ir Erasmus+ programos praktikante Marharyta Nikiforova dalyvavo projekto „Medijų raštingumas Baltijos šalyse/Media Literacy in the Baltics” tarptautiniame renginyje, kurio metu buvo pristatyta nuotolinio mokymo(si) platforma „Very Verified”.

Projekto koordinatoriai – Tarptautinė tyrimų ir mainų taryba (IREX) ir Baltijos šalių ekspertai sukūrė atviros prieigos internetinį žiniasklaidos raštingumo kursą, kurio tikslas – padėti Baltijos šalių, t.y. Lietuvos, Latvijos ir Estijos, gyventojams atpažinti ir naudoti geros kokybės informaciją, pažaboti klaidingos informacijos ir dezinformacijos plitimą, atpažinti manipuliuojančią informaciją ir neapykantą kurstančią kalbą bei jų išvengti. Mokymai, taikant „Very Verified” medijų raštingumo platformą, galimi penkiomis kalbomis: lietuvių, latvių, estų, rusų ir anglų. „Very Verified” buvo sukurtas taip, kad būtų prieinamas, interaktyvus ir įtrauktų besimokančiuosius viso kurso metu, naudojant vaizdo įrašus, interviu, animaciją, viktorinas bei trumpus straipsius. Mokytis galima individualiai ir grupėse, taikant mišrų mokymo(si) metodą. Baigus „Very Verified” kursą, išduodamas kurso baigimo pažymėjimas.

Tarptautiniame renginyje dalyvavo studentai ir dėstytojai iš 12-os Baltijos šalių universitetų, kuriuose studijuoja būsimieji pedagogai ir žurnalistai. Projekto „Medijų raštingumo Baltijos šalyse” renginys vyko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete Kaune.