VDU Švietimo akademijos mokslininkai pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą, kurs ES kaimo virtualias klases

2022 m. Vytauto Didžiojo universitete Švietimo Akademijoje (ŠA) pradedamas įgyvendinti tarptautinis Erasmus+ projektas „Eu rural virtual classroom“ ( ES kaimo virtualioji klasė).

ES kaimo virtualioji klasė

ES kaimo virtualiosios klasės projektas, labai pagrįstas ICT, taiko novatorišką požiūrį į švietimo trūkumus kaimo vietovėse. Jo tikslas – sukurti virtualią bendradarbiavimo erdvę realiuoju laiku, kur kaimo mokyklos galėtų palaikyti viena kitą, užpildant mokytojų, turinio ir veiklos trūkumus.

Siekiame daugiausia dėmesio skirti švietimui kaimo vietovėse, kuriose gyvena 28 proc. ES gyventojų. Šiose vietovėse mokyklos nebaigusių asmenų skaičius yra didesnis nei miestuose (12 %, palyginti su 9 % urbanizuotose teritorijose). Kaimo vietovės taip pat susiduria su kitais iššūkiais, pavyzdžiui, centrų izoliacija, mažu mokinių skaičiumi, nesaugiomis patalpomis, inventoriaus stygiumi – o tai sustiprina poreikį atkreipti dėmesį į kaimo švietimą.

Kaimo mokyklos, taip pat ir jų mokiniai, mokytojai ir švietimo bendruomenė yra tiesioginiai projekto naudos gavėjai, kurie gaus naudos gerindami ryšį tarpusavyje ir dalindamiesi švietimo išteklius. Netiesioginę naudą iš projekto gaus viešieji ir privatūs subjektai.

Projekto partneriai yra:

  • Estela Cántabra
  • Vytauto Didziojo Universitetas
  • Istituto Omnicomprensivo di Bobbio
  • Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
  • Universidad De Deusto
  • Roscommon LEADER Partnership

Pirmasis tarpvalstybinis susitikimas

Pirmasis susitikimas įvyko gegužės 5 d. Santandere (Ispanija). Susitikimo metu  buvo aptartos pirmosios veiklos: susitarta dėl darbo plano ir jo įgyvendinimo, i nuolatinės stebėsenos, susitarta dėl finansinių įsipareigojimų, pristatytas projekto valdymo procesas.

Susitikimo metu buvo apibrėžti pirminiai geriausių praktikų sudarymo parametrai ir metodika, kaip teikti informaciją kiekvienoje šalyje partneriams ir asocijuotiems partneriams.

Projektas suskirstytas į septynis darbo paketus: projekto valdymas, gerosios praktikos duomenų bazė, ICT edukacinės platformos projektavimas, techninis tobulinimas, bandomasis testavimas, sklaida ir komunikacija bei kokybės valdymas.

Per ateinančius dvejus metus bandomieji testai bus atliekami keturiose skirtingose Europos Sąjungos šalių mokyklose. Bandomuosiuose testuose bus mokoma anglų kalbos, vadovaujantis anksčiau projekte pasiūlyta metodika.

Daugiau informacijos:  www.ruralvirtualclassroom.eu

Projektą koordinuoja VDU Švietimo akademija

Prof. dr. Genutė Gedvilienė