VDU Švietimo akademijos mokslininkai pradėjo vykdyti LMT reikminį projektą „GALIA“

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos mokslininkų komanda pradėjo vykdyti Lietuvos mokslo tarybos (LMT) reikminį tyrimą „Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška (GALIA)“ (sut. Nr. S-DNR-20-1). Projektas finansuojamas pagal apraše „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“ numatytą veiksmą „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“.

Balandžio 30 d. projekto mokslinė komanda projekto idėją ir pagrindines tyrimo kryptis pristatė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros bendruomenėms, išgirdo svarbias jų įžvalgas, atsakė į iškilusius klausimus.

Kaip  projekto vadovė  doc. dr. Agnė Brandišauskienė teigia: „Projekto mokslinė komanda tyrimo dėmesį koncentruos trimis svarbiomis kryptimis: pirmoji kryptis – susijusi su paties mokinio pažangos lygmeniu, antroji – su mokytojo darbo plotme, gilinantis į pedagoginius, psichologinius ir neurodidaktinius ugdymo proceso aspektus ir apimant teikiamą paramą ar pagalbą tiek pamokos metu, tiek po jos, trečioji tyrimo kryptis – susijusi su mokyklos vadovo lyderyste, kuri yra jungiančioji ir ugdančioji grandis, turinti galių spartinti mokinių mokymosi pasiekimų gerėjimą“.

 

Projektas finansuojamas pagal apraše „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“ numatytą veiksmą „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“

Sutarties Nr. S-DNR-20-1