VDU Švietimo akademijos pirmakursėms skirtos Signatarų stipendijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija geriausiems šalies abiturientams, pasirinkusiems studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, įteikė skatinamąsias Signatarų stipendijas. Šių stipendijų skyrimą abiturientams jau trečius metus iš eilės vykdo LAMA BPO.

Iš viso pirmakursiams skirta 20 stipendijų, iš jų 12 skirtos didžiausius konkursinius balus surinkusiems abiturientams, kurie pasirinko studijas universitete, o 8 – įstojusiems į kolegijas.

Vytauto Didžiojo universitete stipendijos skirtos dviems VDU Švietimo akademijos studentėms: Pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo pirmakursei Agnei Staupelytei ir Mokomojo dalyko pedagogikos (Muzikos pedagogikos specializacija) pirmo kurso studentei Orintai Šlušnytei.

Taip pat stipendijos buvo skirtos abiturientams, kurie pasirinko Vilniaus, Lietuvos sveikatos mokslų, ISM Vadybos ir ekonomikos, Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino Technikos universitetų ir Vilniaus, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Marijampolės, Utenos bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų studentams.

Kandidatai stipendijoms yra atrenkami 8 studijų krypčių grupėse. Menų ir sveikatos mokslų studentams atitenka 2, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijoms – 2, teisės ir humanitariniams mokslams – 2, žemės ūkio, veterinarijos ir sporto studijoms – 3, matematikos ir informatikos mokslams – 3, fiziniams ir gyvybės mokslams – 3, inžinerijos ir technologijų mokslams – 2, ugdymo mokslų studijoms – 3 Signatarų stipendijos.

Stipendijos dydis – 190 eurų kas mėnesį nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos.

Šalia Signatarų stipendijų geriausiems Lietuvos studentams nuo 1995 m. skiriamos vardinės LR Prezidentų stipendijos. Daugiau apie jas.

Šaltinis: smm.lt