VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas organizavo Tiflopedagogikos kursus

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas sėkmingai tęsia Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru pradėtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklas, organizuojant ir vykdant Tiflopedagogikos kursus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Programos tikslas – formuoti pozityvų mokytojų požiūrį į mokinių ugdymą, specialiųjų ugdymosi poreikių … Tęskite VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas organizavo Tiflopedagogikos kursus skaitymą