VDU Švietimo akademijos taryba išrinko kanclerio kandidatūrą

2020 m. spalio 21 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos tarybos posėdžio metu buvo renkamas VDU Švietimo akademijos kancleris.  Rinkimuose dalyvavo prof. dr. Lina Kaminskienė, kurią slaptu balsavimu tarybos nariai išrinko.

VDU Švietimo akademijos kanclerio rinkimų balsai: pritariu – 12, nepritariu – 2, susilaikau – 2.

Išrinkto kanclerio kandidatūra teikiama VDU rektoriui. VDU Švietimo akademijos kanclerį į pareigas rektoriaus teikimu skiria VDU taryba.