VI edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“

Gegužės 27 d. 15-17 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu  organizuoja VI edukacijos forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“.

Šio forumo tema –  „Įtrauktis visiems: universalus ugdymo dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si ) sėkmės kelias“.

Forumo programa ir registracijos nuoroda. 

Forumas bus verčiamas iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų ir į lietuvių gestų kalbas.

Prisijungimo nuorodos bus išsiųstos užsiregistravusiems forumo dalyviams.

Kviečiame Jus  dalyvauti ir pasidalinti kvietimu su suinteresuotais įtrauktimi švietime.

Tikimės, kad forumas bus aktualus ir naudingas visiems jame dalyvaujantiesiems.

Visų forumų įrašai skelbiami Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos svetainėje: https://lera.lt/edukacijos-forumas/

Organizatorių vardu

prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė,

  1. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529

prof. dr. Loreta Žadeikaitė,

ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja,

  1. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel.8 686 21 364