Vilniaus „Genio“ progimnazijos gamtos mokslų laboratorijos atidaryme dalyvavo VDU rektorius ir ŠA kanclerė

Gegužės 28 d. Vilniaus „Genio“ progimnazijos gamtos mokslų laboratorijos atidarymą įprasmino aštuntokų pamoka penktokams. Eksperimentuoti, tirti, spręsti problemas – tai veiklos, be kurių mokinys neįsivaizduoja geros pamokos ir šiuolaikinės mokyklos. „Tai lyg ateities technologijos, ateities mokykla“, – kalbėjo Arnas, stebėjęs pamoką, per kurią penktokai tyrė krakmolo kiekį maisto produktuose.

Progimnazija, siekdama atverti erdves ugdymo pokyčiams, 2017 m. įsitraukė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Per projektą įsigytos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės bei įranga buvo pirmasis žingsnis modernizuojant mokymo(si) aplinkas. 2018 m. progimnazijos gamtos ir biologijos mokytoja Angelė Pajėdienė bei chemijos mokytoja Rasa Ščiukaitienė pradėjo Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms programos išbandymą. Prie mokyklos kaitos prisideda ir aktyvi tėvų bendruomenė.

Gamtos laboratorijos atidarymo renginyje dalyvavę Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. Juozas Augutis ir VDU Švietimo akademijos profesorė Vilija Salienė kalbėjo apie ugdymo pokyčių būtinybę, kuri neįmanoma be profesionaliai paruoštų pedagogų.

Daugiau skaitykite.