Vydūno jaunimo fondo Broniaus Kviklio vardo stipendija (Čikaga, JAV) įteikta studentams Aistei Bakanauskaitei ir Artur Adam Markevič

Praėjusią savaitę Vydūno jaunimo fondo Broniaus Kviklio vardo stipendija (Čikaga, JAV) įteikta VDU Švietimo akademijos įtraukiojo ugdymo: socioedukacinių industrijų programos magistrantūros II kurso studentams Aistei Bakanauskaitei ir Artur Adam Markevič.

Renginyje Vydūno fondo atstovė  doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė įteikė stipendiją studentams, savo kalboje pabrėžė skautijos, savanorystės ir švietimo idėjų svarbą. Renginio metu sveikinimo žodį tarė VDU Švietimo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių programų vadovė Vilma Leonavičienė, koncertavo dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“.

Stipendijos laureatas gali tapti VDU II pakopos (edukologijos krypties magistrantūros ir profesinių laipsnio neteikiančių pedagogikos studijų) studentai, gebantys sėkmingai derinanti mokslą, darbą ir visuomeninę veiklą. Stipendija Nuo 2000 metų stipendija skiriama VDU studentams.

Bronius Kviklys (1913–1990 m.)– lietuvių išeivis, aktyviai dalyvavęs visuomeninėje, leidybinėje bei skautų veikloje, už kurią vėliau buvo apdovanotas Lietuvių skautų sąjungos aukščiausiu garbės žymeniu – Geležinio vilko ordinu. Buvo išrinktas korporacijos „Vytis“ garbės nariu.

Už išleistą 7 tomų leidinį „Lietuvos bažnyčios“ Bronių Kviklį popiežius Jonas Paulius II-asis apdovanojo aukso ordinu už nuopelnus vykdant švietėjišką veiklą.

Bronius Kviklys, kaip ir daugelis kitų emigracijoje atsidūrusių intelektualų, gyvai ir nuoširdžiai domėjosi Lietuvos praeitimi, tuometinėmis politinėmis realijomis, stengėsi nutiesti atminties ir prarastojo laiko tiltus tarp pasilikusiųjų Lietuvoje ir emigravusių į Vakarus. Šis žingsnis skatino B. Kviklį atlikti prasmingą intelektualinį judesį, kurio rezultatai įsikomponuotų į bendrą lietuviškos kultūros klodą, taptų lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo garantu.

Išvykęs į užsienį B. Kviklys rinko įvairią medžiagą apie Lietuvą ir lietuvių veiklą. Tai buvo knygos, lietuvių veikėjų ir organizacijų archyvai, korespondencija, autografai, dokumentai, fotografijos ir kita. Surengė parodų lietuviškos spaudos tema. Po mirties šeima jo didžiulę lituanistikos biblioteką ir unikalius archyvus dovanojo Išeivijos studijų centrui Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Bronius Kviklys taip pat yra Vytauto Didžiojo universiteto absolventas.