Vyko tarptautinis mokslinis seminaras, skirtas gamtos mokslų mokytojams

2018 m. rugpjūčio 8 d. Vilniuje vyko seminaras „Tyrinėjimas ir tarpdicipliniškumas mokyme taikant internetines laboratorijas“ (Inquiry and interdisciplinarity with online labs), skirtas mokytojams ir juos rengiantiems dėstytojams.

Seminaras buvo skirtas gamtos mokslų ir pradinių klasių mokytojams bei juos rengiantiems dėstytojams besidomintiems informacinių technologijų panaudojimu formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Seminaro metu buvo kalbama apie pamokų scenarijų kūrimą naudojant programėles ir interaktyvias laboratorijas „Go-Lab“ platformoje.

Seminarą vedė dr. Rosa Doran – mokslininkė, studijavusi aukštų energijų fiziką ir gravitacijos teoriją (juodąsias skyles) Lisabonos universitete, kur įgijo fizikos magistro laipsnį. Taip pat Koimbros (Coimbra) universitete apgynė daktaro disertaciją  gamtos mokslų edukologijos (Science Education) srityje, disertacijos tema – „Pažangiausių mokslinių tyrimų integravimas į mokinių ugdymą“. Mokslininkė yra švietimo organizacijų NUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia, Global Hands on Universe Association prezidentė, Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra narė, dirbo Europos gamtos mokslų mokymo akademijoje (ESEA).