Apie mus

Pedagogikos studijos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje – naujas žvilgsnis į mokytojų rengimą. Rytdienos pedagogų karta čia auginama sujungus tvirtas dalykines bei tarpdisciplinines žinias, efektyviausias edukologijos mokslo patirtis, gilias tradicijas ir puoselėjant humanistinę artes liberales dvasią.

Rengiant mokytojus, be išsamių dalyko žinių ne mažesnis dėmesys skiriamas visapusiškam išsilavinimui ir kiekvieno savirealizacijai. Galimybės įgyti įvairių sričių žinių, mokytis užsienio kalbų, ugdyti kūrybiškumo, verslumo ir informacinio raštingumo gebėjimus praktinėse laboratorijose – tai sąlygos formuotis laisvai asmenybei, gebančiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio. VDU Švietimo akademijos tikslas – sukurti aplinką, kurioje galėtų bręsti savimi pasitikintis, nebijantis iššūkių, kompetentingas XXI amžiaus mokytojas.

Išskirtinės studijos, leidžiančios tapti motyvuota ir kuriančia asmenybe. Toks Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos tikslas – parengti savimi pasitikintį, kompetentingą, inovatyvų mokytoją.

Minėtuosius studijų principus savo pavyzdžiu palaiko Švietimo akademijos dėstytojai – švietimo ir visuomenės lyderiai – ne tik savo srities profesionalai, mokslininkai, bet ir nacionalinių premijų laureatai, pripažinti rašytojai, sportininkai, menininkai, kultūros veikėjai.

Dabarties ir ateities švietimo užmojus Švietimo akademijoje įgyvendiname kartu – akademikai, studentai, švietimo bendruomenė ir švietimo klausimams neabejinga visuomenė. Visi, nebijodami iššūkių, prisidedame prie ateities Lietuvos kūrimo.