Aktualūs dokumentai

Studentams

Akademinis kalendorius

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos aprašas

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamentas

Pasirenkamųjų dalykų organizavimo tvarkos aprašas

Praktika

Integruotos pedagoginių praktikų užduotys

  • Asistento pedagoginė praktika (DOC)

  • Pedagoginė praktika globojant mentoriui (DOC)

  • Savarankiška pedagoginė praktika (DOC)

Tikslinės stipendijos

Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Stojantiesiems

Motyvacijos vertinimas

Stojamieji egzaminai

Sporto pasiekimų vertinimas