Tarptautiškumas

Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) praktikoje tarptautiškumas yra laikomas kertiniu aukštojo mokslo plėtros veiksniu ir pažangos sąlyga, atitinkančia globalizacijos ir nepaliaujamo inovacijų augimo tendencijas viso pasaulio visuomenės raidoje. Būtent dėl šios priežasties tarptautiškumui teikiama išskirtinė reikšmė aukštojo mokslo plėtros bendrosiose strategijose. Lietuvos aukštajam mokslui tarptautiškumo vystymas yra ypač aktualus dėl šalies konkurencingumo didinimo.

VDU Švietimo akademijos, rengiančios Lietuvos ateities pedagogus, vykdoma tarptautiškumo politika, nusakoma daugeliu veiksnių. Visų pirma, tai visos universiteto akademinės bendruomenės noras matyti universiteto absolventą atvirą pasauliui, gebantį mokyti XXI–ojo amžiaus piliečius, tolerantiškus įvairovei ir tvirtus savo šaknų puoselėtojus. Antra, siekiant išugdyti kuo įvairiapusiškesnį mokytoją, vykdomos lanksčios studijų programos, leidžiančios jungti kelių specialybių komponentus ir taip ugdančius įvairialypį asmens profesinių kompetencijų spektrą, reikalingą šiuolaikiniam pedagogui.  Trečia, vieno iš pagrindinių EAME tikslų – Europos aukštojo mokslo ir Europos visuomenės tarptautiškumo didinimo – esminė priemonė yra mokytojus rengiančių programų studentų judumo užtikrinimas. Tarptautinis judumas efektyviausiai ugdo šiandieniniam žmogui būtinas tarptautines kompetencijas ir yra viena veiksmingiausių priemonių kelti nacionalinės švietimo sistemos kokybę. Atliepdama šį EAME tikslą VDU Švietimo akademija siekia, kad visų mokytojus rengiančių studijų programų privaloma sudėtinė dalis būtų judumas, kurio metu švietimo ir ugdymo krypčių studentai galėtų susipažinti su geriausia tarptautine profesine patirtimi, atlikti tarptautines pedagogines praktikas, užmegzti tarptautinių kolegiškų ryšių.

VDU Švietimo akademijoje tarptautiškumas, grindžiamas dvejopo pobūdžio dokumentais – dvišalėmis „Erasmus+“  ir dvišalėmis tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartimis. Pagal „Erasmus+“ programą kiekvienam pažangiam ir gerai mokančiam užsienio kalbas bet kurios studijų pakopos studentui yra suteikiama galimybė išvykti dalinėms studijoms į užsienio aukštąją mokyklą ar atlikti praktiką užsienio institucijoje (nuo 3 iki 12 mėn.) pasirenkant tą instituciją, kurioje vykdoma studijų programa geriausiai atitinka akademijoje studijuojamą studijų programą. VDU Švietimo akademijos turimos dvišalės tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartys suteikia galimybę akademijos studentams pajusti studijų skonį įvairiuose pasaulio universitetuose, iš kurių net 6 yra geriausių Europos universitetų šimtuke.

Akademijoje įprasta praktika, kad studentai ne tik vyksta svetur, bet ir patys globoja „Erasmus+“ mainų programos dalyvius, atvykusius studijuoti į VDU Švietimo akademiją iš užsienio universitetų. Susibūrę į „Erasmus Studentų tinklą“ (ESN) ir mentoriaudami, jie įtraukia užsienio studentus į įvairias veiklas bei patys turi galimybę susipažinti su skirtingų tautų kultūrą.

Neturintys sąlygų dalyvauti mobilumo programose gali lankytis į akademiją kviečiamų užsienio lektorių, žymių pasaulio mokslininkų ir menininkų paskaitose, susipažinti su jų vykdomais moksliniais tyrimais ir pedagogine veikla, pritaikyti jų paskleistą patirtį Lietuvos kontekste atliekant praktikas ar dirbant. Švietimo akademijos mokslininkai taip pat stažuojasi įvairiuose pasaulio universitetuose, o grįžę įgyta patirtimi ir įspūdžiais dalijasi su visa akademine bendruomene.

Mokytojo profesija – tai atvirumą viskam, kas nauja, skatinanti profesija, todėl naujovėms atviri turi būti ir patys pedagogo kelią pasirinkę studentai. Mainų programose dalyvavę studentai teigia, kad dalinės studijos užsienio universitetuose – tai „neįkainojama patirtis ir puiki galimybė įgyti žinių apie kitų šalių švietimo sistemas“, „nepakartojama galimybė tiems, kurie nebijo rizikuoti ir nori išbandyti kažką naujo, paįvairinti savo studijas“; „tai galimybė ne tik studijuoti užsienyje, tobulinti užsienio kalbų žinias, bet ir susipažinti su žmonėmis iš skirtingų pasaulio kampelių, susirasti naujų draugų, sužinoti apie naujas kultūras bei keliauti“.

Daugiau informacijos apie VDU tarptautines studijas ir praktiką.