Istorija

Pradžia – pedagoginis institutas

VDU Švietimo akademijos istorijos pradžia 1935 m., kai Klaipėdoje buvo įkurtas Respublikos pedagoginis institutas. Tai buvo specialioji aukštoji mokykla, pavaldi Švietimo ministerijai. Mokymo programa buvo skirta pradinių klasių mokytojams rengti ir pedagoginiams mokslams plėtoti Lietuvoje.

1939 m. kovo 22 d. Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą institutas buvo perkeltas į Panevėžį, vėliau, tais pačiais metais, į Vilnių ir lapkričio 29 d. Respublikos pedagoginis institutas buvo pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu. 1940 m. okupacija ir sovietmečio permainos atsispindėjo ir universitete – Vilniaus pedagoginiam institutui buvo iškeltas uždavinys – parengti įvairių specialybių mokytojų vidurinėms mokykloms. 1941 m. atėjus Vokiečių okupacijai, prasidėjo represijos, kurios pirmiausia buvo nukreiptos prieš švietimo ir kultūros įstaigas. 1943 m. institutas uždaromas, bet slapta buvo skaitomos paskaitos bendrabučiuose, butuose. 1944 m. Raudonajai armijai užėmus Vilnių, Vilniaus pedagoginis institutas yra atkuriamas. Dėstytojai ir būsimieji mokytojai slėpdami savo vidines nuostatas – pedagoginio vystymo pamatą, turėjo priimti naują ugdymo(si) turinį, jį keisti, vadovautis svetimos valstybės direktyvomis.

Atkūrus nepriklausomybę

1990 m. kovo 11 d., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Vilniaus pedagoginiame institute buvo pradėtas mokymo ir administracinio darbo pertvarkymas. Svarbiausia užduotis – gyvinti lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos studijas. 1992 m. institutui suteiktas Vilniaus pedagoginio universiteto pavadinimas. VPU tapo pagrindine pedagogų kalve. 2011 m. aukštoji mokykla buvo pavadinta Lietuvos edukologijos universitetu.

Dabar – VDU Švietimo akademija

2017 m. gruodžio 19 d. LR Seimas pritarė siūlymui, kad VDU, ASU ir LEU būtų reorganizuojami sujungimo būdu į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo universitetą, vykdantį mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. 2018 m. birželio 5 d. LR Seime buvo galutinai pritarta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) integracijai. 2018 m. liepos 1 d. Lietuvos edukologijos universitetas tapo VDU Švietimo akademija.

Šiuo metu VDU Švietimo akademijoje studijos vykdomos 4 krypčių studijų programose: gamtos, fizinių ir technologijos mokslų, kalbos ugdymo, socialinio ugdymo ir meninio ugdymo srityse, kuriose dirba profesionalūs ir talentingi pedagogai.

Švietimo akademija – naujos kartos mokytojų rengimo centras, kuriame švietimo ir visuomenės lyderiai, mokslininkai, akademikai, studentai, švietimo bendruomenė ir švietimo klausimams neabejinga visuomenė kartu įgyvendina dabarties ir ateities švietimo užmojus. Tai naujos kartos mokytojų rengimas, ne tik dalyko išmanymas, tai visapusiškas išsilavinimas ir tarptautinė aplinka – VDU Švietimo akademija –  išsilavinimas 360O .