XXVII EDUKACIJOS FORUMAS „EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO UGDYMO IR ŠVIETIMO LINK“

Rugsėjo 28 d., ketvirtadienį, 15 val. vyks XXVII edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, kurio tema „Lietuvos pradinių klasių mokinių sėkmė tarptautiniuose skaitymo tyrimuose: kaip užtikrinti tvarumą?“.

Prisijungimo nuoroda. 

Moderatoriai: dr. Daiva Jakovonytė-Staškuvienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė, dr. Jolita Kudinovienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo katedros vedėja.

 

 

Pranešimas

 

 

 Diskusijos dalyviai

 

 

 

 

 

 

 Diskusijos apibendrinimas

„Kaip Lietuvos pradinukai atlaikė pandemijos iššūkius: tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 rezultatai“

dr. Ramutė Skripkienė, Nacionalinės švietimo agentūros pasiekimų tyrimų skyriaus tyrėja, Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS nacionalinė koordinatorė.

 

dr. Aušra Žemgulienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė, Vaikystės pedagogikos studijų programos vadovė,

dr. Aušra Daugirdienė,  Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukacinių tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja,

dr. Linas Jašinauskas,  Vytauto Didžiojo universiteto  Švietimo akademijos docentas, Moderniųjų didaktikų katedros vedėjas,

Tautvydas Kelpšas, Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas.

 

 

prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, doc. dr. Jolita Kudinovienė

 

 

Kviečiame dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, pradinių klasių mokytojus, visus, kuriems aktualūs pradinio ugdymo klausimai.

 

 

Ramutė Skripkienė– Nacionalinės  švietimo agentūros Pasiekimų departamento Pasiekimų tyrimų skyriaus specialistė, daugiau nei 10 metų koordinuojanti tarptautinio tyrimo IEA PIRLS vykdymą Lietuvoje. Be to, Ramutė yra valstybinės kalbos vadovėlių bei kitų mokymo ir metodinių priemonių autorė, valstybinės kalbos programų pradinėms klasėms autorė, pradinio ugdymo bendrųjų programų ir metodinių rekomendacijų bendraautorė, tarptautinių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertė.

 

XXV Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

Vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė

Nariai:

  • prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
  • doc.dr. Jolita Kudinovienė
  • Ramutė Skripkienė

Informacija pasiteirauti:

liudmila.rupsiene@ku.lt, tel. 8 686 39 529

daiva.jakavonyte@gmail.com, tel. 8 699 67 138