Visos naujienos

Kūrybingas mokytojas – koks jis?

Dr. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo pagalbos, fizinio  ir sveikatos ugdymo katedros docentė, Asociacijos Gabiųjų ugdymo centro vadovė. Apie kūrybišką mokytoją daug rašoma ir kalbama – turbūt nerasime nė vieno mokyklos dokumento, kuriame nebūtų minimas va...

VDU kviečia mokytojus dalyvauti seminare „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas remiantis Lietuvos ir Izraelio švietimo patirtimi“

Mokytojams iškyla nemažai iššūkių ugdant gabius mokinius. Daug gabių vaikų netapo gabiais suaugusiaisiais vien dėl to, kad jų gabumai nebuvo tinkamai puoselėjami mokykloje. Mokytojas turi mokėti įvertinti moksleivių gebėjimus, interesus, atpažinti individualias savybes, rodančias, kad jam reikalinga...

Vyks VDU ŠA akademinės bendruomenės susirinkimas, kuriame bus renkami atstovai į VDU ŠA Tarybo nario laisvas vietas

Dėl techninių kliūčių akademinės bendruomenės susirinkimas nukeliamas. Darbuotojai bus informuoti.  2021 m. kovo 2 d. (antradienį) 12.00 val. vyks Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos akademinės bendruomenės rinkiminis susirinkimas, kuriame bus renkami Mokytojų rengimo instituto ...

VDU Karjeros centras kviečia dalyvauti seminaruose

Kviečiame dalyvauti VDU karjero centro organizuojamuose seminaruose, skirtuose karjeros planavimui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pasiruošti įsidarbinimui reikalingus dokumentus ir drąsiai bei sėkmingai pretenduoti į pasirinktas darbo pozicijas. „Gyvenimo aprašymo (CV) ruošimas“ Seminaras vyk...

Edukacijos forume bus aptarti 2020 m. švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams dėl COVID-19 padarinių, rezultatai

Š. m. vasario 25 d. 15–17 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija rengia trečią edukacijos forumą, kuriame ugdymo mokslų atstovams, tyrėjams, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovams, švietimo praktikams, politikos kūrėjams bus pristat...

Informacija stojantiesiems į menų ir meno pedagogikos studijas VDU

Stojantieji į menų studijas (Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas) ir meno pedagogikos programas (Dailės pedagogika, Muzikos pedagogika ir Šokio pedagogika) per LAMA BPO sistemą stojamuosius egzaminus gali rinktis laikyti pavasario egzaminų sesijos metu – kovo mėnesį. Visi norin...