Bendradarbiaujant su Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, bus stiprinama Kalbėjimo ir kalbos terapijos magistrantūros programa

Gruodžio 7 d.,Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje Vilniuje vyko visuotinis Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narių susirinkimas.

Prieš kelias savaites Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė prof. Lina Kaminskienė ir  Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas dr. Kęstutis Štaras  pasirašė VDU ŠA ir LGVS bendradarbiavimo sutartį, kuria šalys įsipareigojo bendradarbiauti projektinėje veikloje kuriant ir bendrai vykdant įvairius projektus, bendradarbiauti vykdant mokslinius tyrimus, bei organizuojant Universiteto studentų mokomąsias praktikas bei įgyvendinant įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje, skleisti informaciją apie kartu organizuojamus renginius ir iniciatyvas bei kitose veiklose.

Susitikimo metu dr. K Štaras LGVS vardu išreiškė pritarimą bei rekomendacijas parengti ir sėkmingai užregistruoti jungtinę tarpkryptinę Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto  magistrantūros studijų programą „Kalbėjimo ir kalbos terapija“ (programos vadovė doc. dr. Daiva Kairienė), skirtą susietiems dviejų studijų krypčių (edukologijos ir reabilitacijos) studijų rezultatams pasiekti. Programos tikslas – parengti aukštos kompetencijos logopedus / kalbos terapeutus, pasirengusius individualiai bei interprofesinėje komandoje įvairaus amžiaus asmenims teikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų prevencijos, reabilitacijos, kalbos vertinimo, ugdymo ir konsultavimo paslaugas, gebančius dirbti ir sveikatos, ir švietimo sistemose, taip pat ir tarpdisciplininėse specialistų komandose.

Pirmoji reikšminga VDU ŠA ir LGVS bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimo veikla – numatomi sausio mėn. sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriems pagrindą duoda š. m. spalio 12 d. SAM ministro Arūno Dulkio įsakymu „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ patvirtinta VDU ŠA teikta programa „Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės“ (programos vadovė – ŠA prof. dr. Leta Dromantienė).