Iškilmingame VDU Senato tarybos posėdyje Garbės profesoriaus regalijos bus įteiktos VDU ŠA prof. Margaritai Teresevičienei

Birželio 22 d., trečiadienį, 13 val. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyks iškilmingas Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdis. Jo metu VDU Garbės profesoriaus regalijos bus įteikiamos prof. Margaritai Teresevičienei ir prof. Zigmantui Kiaupai. Taip pat vyks universiteto bendruomenės narių apdovanojimai.

Habil. dr. Margarita Terasevičienė yra VDU Edukologijos instituto profesorė, universitete dirba nuo 1991 m. Jos dėka Vytauto Didžiojo universitete talkinant išeivijos mokslininkams prasidėjo pedagogikos, vėliau ir edukologijos studijos ir moksliniai tyrimai. Prof. Margarita Teresevičienė reikšmingai prisidėjo prie naujos kartos edukologų rengimo visuose studijų lygmenyse: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros. Ji yra parengusi 18 edukologijos daktarų,  virš 100 edukologijos magistrų. Profesorės dėka parengtos pirmosios disertacijos Lietuvoje ir išleistos pirmosios publikacijos suaugusiųjų mokymosi, savivaldaus mokymosi, nuotolinio ir technologijomis grindžiamo mokymosi tematikose. Aktyvi profesorės projektinė veikla. Dalyvauta per 40 nacionalinių ir tarptautinių projektų.

Profesorė ekspertinę ir mokslinę veiklą reikšmingai plėtoja nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose (Europos Komisijos, Latvijos, Europos mokslo fondo, Lietuvos mokslo tarybos ir kitose). Prof. Margarita Teresevičienė kartu su bendraautoriais publikavo virš 100 mokslo straipsnių, 15 monografijų ir mokslo studijų, 12 metodinių leidinių, vadovėlių.

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius Zigmantas Kiaupa yra vienas žymiausių Lietuvos ir regiono istorikų. Profesoriaus akademinė veikla, pasiekimai ir indėlis ugdant jaunuosius mokslininkus, inicijuojant ir plečiant svarbius, tame tarpe ir Kauno miesto, tyrimus bei autoritetingai atstovaujant istorikų bendruomenei yra pripažinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.