Kauno universitetai pasirašė memorandumą dėl bendro mokytojų rengimo

Kovo 22 d., ketvirtadienį, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) memorandumą dėl bendrų pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklų Kauno regione pasirašė Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Lietuvos sporto, Lietuvos sveikatos mokslų universitetai ir Kauno bei Marijampolės kolegijos.

Kauno aukštosios mokyklos vienija jėgas XXI amžiaus mokytojų rengimui ir sutaria bendradarbiauti įgyvendinant edukologijos studijų programas bei mokslo tyrimus. Universitetai dalinsis visais žmogiškaisiais ir infrastruktūros ištekliais siekiant juos maksimaliai išnaudoti. Kaip numatyta LR Vyriausybės nutarime dėl trijų pedagogų rengimo centrų steigimo, koordinuojančiu universitetu Kauno regione bus Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Siekdami nedubliuoti studijų programų, universitetai memorandumu įsipareigoja pasirašyti atskiras jungtinės veiklos sutartis. Universitetai ir kolegijos bendradarbiaus studijų perimamumo, mokslinių tyrimų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityse, pasirašant paritetinio (lygiaverčio) bendradarbiavimo sutartis.

Memorandumo partneriai taip pat suburs Pedagogų rengimo tarybą – kolegialų Kauno pedagogų rengimo valdymo organą, kurį sudarys kiekvieno partnerio deleguoti atstovai. Numatoma galimybė Tarybos veikloje dalyvauti ir kitiems socialiniams partneriams – Kauno miesto savivaldybei, mokyklų atstovams.