VDU Lituanistinėse studijose dalyvaus 28 užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojai iš 13 pasaulio šalių

2021 m. liepos 17–31 d. VDU Švietimo akademijoje jau ketvirtus metus vyks Lituanistinės studijos. Šiemet net 28 užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai ( pagal Švietimo mainų paramos fondo projektą, modulines studijas) iš 13 pasaulio šalių  dalyvaus kursuose,  tobulins lietuvių kalbos, pedagoginius ir kitus įgūdžius, keisis patirtimis su Lietuvos mokytojais ir iš arti susipažins su šalies kultūra, istorija ir papročiais. Lituanistinės studijos vyks hibridiniu būdu (nuotoliniu ir kontaktiniu būdu).  Mokytojai klausys edukologų, švietimo ekspertų, komunikacijos, kultūros, istorijos sričių dėstytojų paskaitas.

Patys mokytojai džiaugiasi, kad intensyvioje programoje galima rasti skirtingų disciplinų, paskaitų ir seminarų, kurie dažnai nustebina originalumu, pavyzdžiui, leidžia pagilinti psichologijos, filosofijos ir kitų sričių žinias. Be to, čia dalyvaujantieji aktyviai keičiasi įžvalgomis apie lietuviškumą – ką reiškia būti lietuviu, kaip stiprinti lietuvišką tapatybę būnant toli nuo gimtinės. Tad liepos 29 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus organizuojamas forumas „Lietuva diasparoje: tobulėti, augti, garsinti ir su(si) žinoti“ , kur politikai, Globalios Lietuvos atstovai, užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai, komunikacijos ekspertai dalinsisis įžvalgomis apie pedagogų tobulėjimą svetur, lituanistikos sklaidą pasaulyje.

„Programa daugiasluoksnė – didaktikos, istorijos, kultūrologijos ir kitų dalykų paskaitos, ir ekskursijos, ir gerosios patirties diena, kur iš užsienio atvykę mokytojai dalinsis įžvalgomis su kolegomis Lietuvoje. Džiaugiamės, jog tiek daug mokytojų iš Australijos, Amerikos, Kolumbijos, Vokietijos, Austrijos, Nyderlandų, Airijos, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių dalyvaus studijose, dalinsis savo patirtimi ir skleis gerąją žinią apie Lietuvą, lietuvių kalbą  pasaulyje. Juk mokytojas lituanistas – moralės pavyzdys, ugdytojas, kūrybiškumo puoselėtojas, ateities kūrėjas. Jis nuolat turi augti, mokytis ir mokyti kitus“, – sako Lituanistinių studijų organizatorė,  VDU Švietimo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių programų centro vadovė Vilma Leonavičienė.

Norintys prisijungti prie Lituanistinių studijų komandos, parašykite el. paštu: vilma.leonaviciene@vdu.lt