Konkursas studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatoms gauti

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokestinių lengvatų konkursus, kurios gali sudaryti iki 100 proc. mokamo mokesčio, 2019/2020 m. m. rudens semestrui:

 • mokesčio už studijas lengvatai gauti, kuri yra skiriama nuolatinių studijų formos I, II studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams
 • apgyvendinimo mokesčio lengvatai gauti, kuri yra skiriama visų studijų pakopų nuolatinės studijų formos bei vientisųjų studijų studentams gyvenantiems VDU bendrabučiuose

Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas, turi užpildyti elektroninę paraiškos formą, joje pateikdami (įkeldami) dokumentus, įrodančius socialinę studento šeimos situaciją iki š. m. rugsėjo 15 dienos.

Mokestinės lengvatos konkurso būdu, vertinant sudėtingą socialinę padėtį,  yra skiriamos šia prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę
 • studentams, turintiems negalią, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 (keturis) ir daugiau vaikų, jei jie yra:
  • mažamečiai
  • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą
  • būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą
  • studijuoja aukštojoje mokykloje
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama VDU studentams, kurių:

 • sudėtinga socialinė padėtis
 • paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai.

Apgyvendinimo mokesčio lengvata gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento:

 • sudėtingą socialinę padėtį
 • gyvenamąją vietą VDU bendrabutyje (studentams gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje mokesčio už apgyvendinimą lengvata – neskiriama).

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai bus paskelbti iki š. m. rugsėjo 30 d. informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, nurodytu el. paraiškos formoje bei universiteto internetinėje svetainėje.

Svarbi informacija

Studentai, neturintys socialinio išskirtinumo, t. y. tie studentai, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos, gali teikti tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos prašymą, todėl anketą turi galimybę pildyti tik vieną kartą.

Daugiau informacijos                   

 • Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)
 • Adresas S. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
 • Telefonas(8 37) 751 175
 • El. paštas studentas@vdu.l