Kviečiame 8–12 klasių moksleivius dalyvauti konferencijoje „Mokausi kūrybiškai nuo STEAM iki filosofijos“

Gegužės 25 d., ketvirtadienį, 10 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje (Donelaičio g. 52, Kaune) vyks konferencija moksleiviams „Mokausi kūrybiškai nuo STEAM iki filosofijos“.

Konferencija skirta 8–12 klasių moksleiviams. Konferencijos tikslas – sukurti sąlygas aukštą motyvaciją turinčių mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti STEAM, filosofijos, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos ir geografijos, teatro, šokio, muzikos srityse; ugdyti/stiprinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas gilinantis į socialines, kultūrines ir pilietines problemas, skatinti kaupti patirtį rengiant ir pristatant projektines veiklas, tiriamuosius bei kūrybinius darbus, pranešimus savo interesų srityje, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą akademinėje aplinkoje.

Konferencijos uždaviniai:

  • Stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas;
  • Ugdyti/stiprinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas;
  • Ugdyti mokinių humanistines vertybes, sąmoningumą, atsakomybę už savo veiksmus, formuoti aplinkai palankaus elgesio įgūdžius;
  • Formuoti mokinių praktinės/tiriamosios veiklos, kūrybiškumo, mokslinio mąstymo, duomenų analizės ir gautų rezultatų pateikimo įgūdžius;
  • Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai mąstyti;
  • Padėti mokiniams sėkmingai pasirengti ateities karjerai;
  • Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais.

Kviečiame moksleivius skaityti pranešimus, pristatyti pristatymus bei projektus skirtingose sekcijose:

 • Socialinių mokslų (geografija ir istorija);
 • STEAM (matematika, biologija, chemija, technologijos, fizika, informacinės technologijos).
 • Lietuvių kalbos ir literatūros;
 • Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir kt.; moksleiviai gali rengti pranešimus užsienio kalba);
 • Menų (dailės, muzikos. Dailės – vizualinė raiška ir kompozicija (nupiešto paveikslo ar darbų portfolio pristatymas. Muzika – muzikiniai gebėjimai (grojimas instrumentu/dainavimas).
 • Filosofijos ir etikos;
 • Dalyvauti teatro dirbtuvėse. (Profesionalus ir akademinis VDU teatras kviečia moksleivius iš arčiau susipažinti pirmuoju profesionaliu universiteto teatru Lietuvoje. Renginio metu dalyviai galės iš arčiau susipažinti su teatro struktūra, išvysti VDU Švietimo Akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos: šokio ir teatro pedagogikos 2 kurso studentų pasirodymą, sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse bei užduoti klausimus teatro profesionalams).

Registracija vyksta iki gegužės 19 d.

Parengto pranešimo pristatymui skiriama 10 minučių. Kūrybinės užduoties atlikimui skiriama 2-4 minutės.

Konferencijos nuostatos. 

Konferencijos dalyviai bus fotografuojami, medžiaga talpinama organizatoriaus svetainėje bei socialiniuose tinkluose.