Kviečiame mokytojus įgyti antrą pedagoginę kvalifikaciją

Mokytojus, norinčius įgyti antrą pedagoginę kvalifikaciją, informuojame, kad dar turime vietų projekte pagal priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra” Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-03-0005 „Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra“ Nr. 3 09.4.2-ESFA-K-714-03. Finansavimas skiriamas pasirašusiems trišales sutartis pretendentams, kurie ketina įgyti kito dalyko ar pedagoginės specializacijos kompetencijų. Studijų procesas prasideda 2021 m. vasario-kovo mėn.

Pretendentus prašau  informuoti apie savo ketinimą studijuoti iki 2021 m. vasario 5 d.

Giedrė Kvieskienė mob.tel. 8 685 44066, giedre.kvieskiene@vdu.lt; Angelė Kaušylienė 8698 46744, angele.kausyliene@vdu.lt

  1. Anglų kalba, socialinė pedagogika, etika, istorija. Koordinatorė – Danguolė Bylaitė Šalavejienė, tel. 8630 91687; danguole.bylaite-salavejiene@vdu.lt;
  2. Biologija. Koordinatorė Elvyra Vėbrienė, tel. 8683 580, elvyra.vebriene@vdu.lt;
  3. Fizinis ir sveikatos ugdymas. Koordinatorė Elvyra Vėbrienė, tel. 8683 580; elvyra.vebriene@vdu.lt, studijų programos vadovė  Aušra Lisinskienė ausra.lisinskiene@vdu.lt.
  4. Pradinio ugdymo pedagogika; koordinatorė Nijolė Čiučiulkienė, tel.: 8 650 27273; nijole.ciuciulkiene@vdu.lt Pradinio ugdymo programos vadovė doc. Aušra Rutkienė,  ausra.rutkiene@vdu.lt , Vilniuje kuruoja – prof. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė daiva.jakavonyte.staskuviene@vdu.lt (studijos pradedamos nuo vasario 11).
  5. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, pedagogika. Koordinatorė Romutė Šainer, tel: 8610 67 303, romute.sainer@vdu.lt;