Kviečiame VDU Švietimo akademijos magistrantus dalyvauti konkurse dėl Broniaus Kviklio vardo stipendijos

Lietuvos išeivijos Čikagoje Vydūno fondas skiria kasmetinę Broniaus Kviklio vardo stipendiją 1000 eurų edukologijos krypties magistrantui, pasižymėjusiam visuomeninėje, savanoriškoje veikloje, nagrinėjančiam aktualias švietimo problemas bei pasiekusiam aukščiausių akademinių rezultatų.

Reikalavimai kandidatui:

  • turi studijuoti VDU Įtraukiojo ugdymo: socioedukacinės industrijos, Profesijos edukologijos ar Švietimo vadybos programos magistrantūros studijose;
  • turi būti pasižymėjęs visuomeninėje veikloje arba savanoriauti socialinės, švietimo, kultūros, gamtos ar sveikatos apsaugos srityse veikiančiose nevyriausybinėse ar nepelno siekiančiose organizacijose Lietuvoje.

 

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas dalyvauti konkurse.
  • Gyvenimo aprašymas, kuriame būtinai turi atsispindėti kandidato nuopelnai visuomeninėje, savanoriškoje, darbinėje veikloje. Turint patvirtinančius dokumentus, pageidautina pridėti kopijas.
  • Akademinė pažyma (pasirūpins darbuotoja).

Dokumentai siunčiami e. paštu:  svietimo.akademija@vdu.lt iki 2021 m. kovo 31 d.