Kvietimas dalyvauti modulio studijose bei įgyti logopedo ir specialiojo pedagogo kompetencijų

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia pedagogus ir pagalbos specialistus teikti paraiškas ir dalyvauti atrankoje į Specialiosios pedagogikos (1,5 metų trukmės), Logopedijos (1,5 metų trukmės), Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogikos) (1 metų trukmės), Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogikos) (1 metų trukmės) programų studijas.

Paskaitos vyks nuotoliniu būdu, penktadieniais ir šeštadieniais, konsultacijos su dėstytojais – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje „Moodle“ aplinkoje.

Paraiškos bus priimamos nuo 2022 m. balandžio 6 dienos iki balandžio 29 dienos. Atrinkti kandidatai turės galimybę gauti projekto „Tęsk“ finansavimą.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pretendentas nėra studijavęs projektų „Tęsk“ arba „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtros“ lėšomis.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomų logopedo kompetencijų Vytauto Didžiojo universitete:

 • aukštasis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, specialiosios pedagogikos, lietuvių kalbos filologijos srityse arba baigtos papildomos pedagoginės specializacijos įgijimo modulio studijos (90 kreditų).
 • pedagogo kvalifikacija.

Pastaba: tikrinama stojančiųjų tartis.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomų klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) arba regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogo) kompetencijų Vytauto Didžiojo universitete:

 • ugdymo mokslų krypties universitetinis išsilavinimas specialiosios pedagogikos ir/ar logopedijos srityje arba baigtos atitinkamos pedagoginės specializacijos modulio studijos (90 kreditų).
 • pedagogo kvalifikacija

 

Papildomi atrankos reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą specialiojo pedagogo arba logopedo kompetenciją: 

 • pareiškėjas dirba pedagogu ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam ugdymo įstaigoje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks ugdymo įstaigos /švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti pedagogo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją.

 

Dokumentų pateikimas. Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio);
 • Motyvacinis laiškas

 

Daugiau informacijos:

 

Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija

Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė

El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt

Telefonas (8 37) 327875

 

Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija

Studijų koordinatorė Romutė Šainer

El. paštas romute.sainer@vdu.lt

Telefonas (8 610) 67 303