Kvietimas teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams 2019-2020 m.m.

Lietuvos mokslo tarybos kvietimas teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams 2019-2020 m.m.

Veiklos tikslas

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu.

Tinkami projektų dalyviai

Studentas (asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų pirmosios ir antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą, kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis) ir tyrimų vadovas (mokslininkas ar doktorantas, vadovaujantis studentų tyrimams).

Tas pats studentas ir tyrimų vadovas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą.

Paraiškų teikimo pabaiga

2019 m. birželio 25 d. 24:00 val.

Visa informacija.