Lietuvoje lankėsi UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (IBE UNESCO) vadovas Yao Ydo ir švietimo ekspertas Renato Opertti

Liepos 4-5 dienomis Lietuvoje lankėsi  UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (IBE UNESCO) vadovas Yao Ydo ir švietimo ekspertas Renato Opertti.  Jie Lietuvoje lankosi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Švietimo akademija kanclerės dr. Linos Kaminskienės kvietimu.

Pirmąją dieną svečiai lankėsi Seime, kur susitiko su Seimo pirmininko pavaduotoju Andriumi Mazuroniu, o po pietų vyko susitikimas Prezidentūroje su Vilma Bačkiūte ir Pauliumi Baltoku (Prezidento patarėjais), Irena Raudiene (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja) ir Dalia Stabrauskaite (Lietuvos nac. UNESCO komisijos sekretoriato Švietimo programų vadove). Susitikimo metu aptarti esami ir galimi Lietuvos dalyvavimo UNESCO organizacijoje švietimo srityje formatai, bendradarbiavimo su IBE galimybės, abipusiai aktualios temos. Svečiai supažindinti su pagrindiniais pokyčiais atnaujintose ugdymo programose, kurie, svečių manymu, puikiai atitinka daugelį UNESCO rekomendacijų. Susitarta diskusiją pratęsti rudenį, po Švietimo pertvarkos renginio (Transforming Education Summit), kuris vyks rugsėjo 19 d. Niujorke.

Antrąją dieną UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (IBE UNESCO) vadovas Yao Ydo ir švietimo ekspertas Renato Opertti lankėsi VDU Kaune, kur susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, VDU Rektoriumi Juozu Augučiu, Komunikacijos prorektore Vilma Bijeikiene ir VDU Švietimo akademijos bendruomenės nariais. Susitikimo metu aptarti galimi Lietuvos dalyvavimo UNESCO organizacijoje švietimo srityje formatus, bendradarbiavimo su UNESCO Tarptautinio švietimo biuru galimybes, abipusiai aktualias temas.Y. Ydo atkreipė dėmesį į Lietuvos švietimo pasiekimus ir kvietė imtis lyderystės regione.  Pokalbio metu buvo paliesta pabėgėlių ir ukrainiečių tema, jų ugdymas.

IBE ir VDU bendradarbiauja nuo 2016 metų, kuomet pasirašė sutartį dėl bendros švietimo vadybai skirtos magistro programos.