LRT radijo laidoje „Aktualijų studija“ – VDU ŠA istorikas doc. dr. M. Tamošaitis apie Lietuvos okupacijos istoriją

Gruodžio 10 d. LRT radijo laidoje „Aktualijų studija“ dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos istorikas doc. dr. Mindaugas Tamošaitis.

Dramatiškais istorijos momentais atsiranda pasirenkančių agresoriaus pusę. Lietuvos okupacijos istorija – ne išimtis. 1940 m. birželį sovietus palaikė dalis inteligentijos, o „Stalino saulės“ parvežti važiavo ne tik rašytojai, bet ir buvęs Nepriklausomos Lietuvos generolas.

Laidą kviečiame klausyti: čia.