Mirė VDU profesorė, lietuvių literatūrologė Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė

2023 m. rugpjūčio 30 d. mirė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, lietuvių literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė. Pastaruoju metu profesorė dėstė VDU Švietimo akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos: lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos bakalauro programos studentams.

Kaip rašoma Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė gimė 1958 m. balandžio 11 d. Naujasodėje, Panevėžio rajone.

1981 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete. Nuo 2002 m. – habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

1987–1989 dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. Nuo 1990 m. buvo dėstytoja Lietuvos edukologijos universitete (iki 2011 Vilniaus pedagoginis universitetas), nuo 2003 m. – profesorė.

Studijoje „Naujausios lyrikos semantika“ (1994 m.) nagrinėja poetinio pasaulėvaizdžio, poezijos prasmių ir meninių struktūrų kaitą. Knygose „Vytauto Mačernio „Vizijos“: Semiotinis aspektas“ (1999 m.), „Vytautas Mačernis ir jo karta“ (2001 m.) analizuoja žemininkų kūrybos problemas, jos sąsajas su egzistencializmu, moderniąja katalikybe, jų įtaką lietuvių lyrikos modernėjimui. Dar išleido veikalą „Eilėraščio analizė: Semantinis-struktūrinis aspektas“ (2005 m.), monografiją „Juditos Vaičiūnaitės kūryba“ (2009 m.), mokomąją knygą „Eilėraščio analizė: Teorinės prielaidos, praktiniai patarimai“ (2013 m.), monografiją apie Jono Juškaičio kūrybą „Toks gražus, toks liūdnas…“ (2018 m.).

Informuojama, kad laidotuvių data ir laikas bus paskelbti vėliau.

VDU bendruomenės vardu reiškiame užuojautą prof. V. Balsevičiūtės-Šlekienės artimiesiems.