Motyvacijos įvertinimas: ką būtina žinoti?

Abiturientai, ketinantys tapti ateities mokytojais, turėtų žinoti, kad jiems siūlomos įvairios pedagogus rengiančios studijų programos, kurias baigus suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. Studentai galės studijuoti naujos ugdymo krypties studijų programose, kurios nuo 2018 m. rudens bus vykdomos VDU:

  • Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika,
  • Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas,
  • Mokomųjų dalykų pedagogika (įgyjant dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją),
  • Gamtamokslinio ugdymo (biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, informatikos, technologijų) pedagogika,
  • Kalbų ugdymo (anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros) pedagogika,
  • Socialinio ugdymo (geografijos, istorijos) pedagogika.

Stojantieji, užsiregistravę į ugdymo mokslų programas, turi laikyti motyvacijos įvertinimo testą. Greitu metu bus paskelbtas motyvacijos įvertinimo testo laikymo datos.

Būsimi studentai raginami nesibaiminti motyvacijos įvertinimo testo. Svarbiausia, laiku užsiregistruoti internetu, nelaukti, kol bus įteiktas brandos atestatas, ir būtinai atvykti laikyti motyvacijos įvertinimo testą pasirinktame mieste (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose).

Motyvacijos įvertinimas privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ugdymo mokslų studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas studijų vietas. Stojantieji, nelaikę motyvacijos įvertinimo testo, praras galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą. Norintieji studijuoti savo lėšomis motyvacijos įvertinimo testo gali nelaikyti, tačiau išlaikiusieji gali gauti 1 arba 2 papildomus balus, kurie pridedami prie stojamojo balo.

Motyvacijos įvertinimo testą sudaro dvi dalys: struktūruota nestandartizuota apklausa raštu ir pusiau struktūruotas pokalbis. Apklausoje raštu visiems pateikiami trys vienodi klausimai. Stojančiųjų prašoma pagrįsti numatomos mokytojo profesijos pasirinkimą, aptarti situaciją, kurioje susidūrė su žmonių įvairove (asmenų skirtybėmis), papasakoti apie savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse. Per pokalbį su komisijos nariais kalbama apie mokytojo profesijos pasirinkimo priežastis ir aplinkybes, mokymo patirtį (ar teko mokyti kitus), mokymosi sunkumų įveikimą, darbą kartu su kitais (bendradarbiavimo patirtis), kokiu mokytoju norėtumėte būti ir pan. Išlaikiusiems motyvacijos įvertinimo testą pridedamas 1 arba 2 papildomi balai.