Nuo rugsėjo – didesnė valstybės parama būsimiems mokytojams

Nuo naujų mokslo metų keičiasi valstybės paramos sistema pedagogikos studentams. Finansinė parama bus teikiama būsimiems reikalingiausių sričių mokytojams, numatoma galimybė stipendijas didinti nuo maždaug 300 iki 500 eurų. Paramos sistema tobulinama, atsižvelgiant į pedagogikos specialistų stygių šalyje, siekiant paskatinti didesnį stojančiųjų susidomėjimą pedagoginių studijų programomis.

Prioritetinėmis specializacijomis laikomos tos, kurių pedagogų mokyklose itin trūksta. Tai matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija, lietuvių kalba ir literatūra, pradinis ugdymas, taip pat specialiosios pedagoginės pagalbos studijų programos.

Tad VDU Švietimo akademijos mokomojo dalyko pedagogikos (STEAM krypties: matematika, chemija, fizika, biologija, technologijos), mokomojo dalyko pedagogikos (istorijos ir geografijos), mokomojo dalyko pedagogikos: lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos,  pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvosios užsienio kalbos, specialiosios pedagoginės pagalbos (specialiosios pedagogikos, logopedijos) programų studentai gaus 299 Eur. stipendiją kas mėnesį.

Nuo naujų mokslo metų 299 eurų (6,5 BSI) dydžio stipendijos kas mėnesį bus mokamos įstojusiesiems į valstybės finansuojamas prioritetinių specializacijų bakalauro pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas – pastarąsias galima rinktis jau studijuojant kitą dalyką, jei aukštoji mokykla tokias galimybes sudaro.

Likus vieneriems metams iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo, valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų prioritetinių specializacijų bakalauro pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų, pedagoginių profesinių studijų studentų stipendijos bus didinamos iki 506 eurų (11 BSI). Išmokas gaus tie, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipareigoję baigus studijas ten dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, ne mažiau kaip 0,7 etato.

Iki 2022 m. ne į prioritetines pedagogikos studijas įstoję studentai valstybės teikiamą paramą gaus kaip ir anksčiau.