Papildomas priėmimas į profesinių studijų programą „Pedagogika“

Skelbiamas papildomas priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas profesinių studijų programoje „Pedagogika“.

Prioritetas priimant bus skiriamas turintiems aukštojo mokslo kvalifikaciją, būtiną matematikos, informacinių technologijų, gamtamokslio ugdymo, kalbų, socialinio ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacijai bei turintiems susitarimus su bendrojo ugdymo mokyklomis dėl pedagoginės praktikos atlikimo ir darbo pabaigus studijas.

Profesinių studijų programa „Pedagogika“ trunka vienerius metus, ją baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas baigtas studijas ir kvalifikaciją liudijantis valstybės pripažintas Studijų pažymėjimas.

Programa skirta asmenims, neturintiems pedagoginio pasirengimo, tačiau dirbantiems ar ketinantiems dirbti švietimo institucijose, kuriose reikalaujama pedagogo kvalifikacijos.

Pedagoginių studijų programą sudaro teorinė dalis (paskaitos), kurios apimtis 720 val., pedagoginė praktika (atliekama bendrojo ugdymo mokyklose), kurios apimtis 800 val. ir savarankiškai rengiamas baigiamasis darbas, kurio apimtis – 80 val.

Studijos bus vykdomos Kaune ir Vilniuje, todėl teikiant prašymus pasirinkite vieną miestą, kuriame numatote studijuoti.

Prašymus galima pateikti iki rugpjūčio 22 d. 24 val. internetu.

Prašymus ir dokumentus galima pateikti į vieną iš nurodytų sričių, kuri atitinka turimą aukštojo mokslo kvalifikaciją:

 • Kandidatai, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, būtiną matematikos ir informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo sričių (biologijos, chemijos, fizikos, integruoto gamtos mokslų kurso, technologijų) dalykų mokytojų kvalifikacijai pateikia dokumentus pasirenkant STEM sritį.
 • Kandidatai, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, būtiną kalbų (lietuvių kalbos ir literatūros, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), socialinio ugdymo (istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, nacionalinio saugumo ir krašto gynybos, filosofijos, socialinės pedagogikos) sričių dalykų mokytojų kvalifikacijai pateikia dokumentus pasirenkant SOC sritį.
 • Kandidatai, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, būtiną kitų ugdymo sričių (dailės, etikos, fizinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, muzikos, pradinio ugdymo, šokio, teatro, tikybos) dalykų mokytojų kvalifikacijai pateikia dokumentus pasirenkant KITI sritį.

Stojantieji turi pateikti programos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Pateikus dokumentus, būtina pasitikrinti, ar pateiktas prašymas sistemoje tikrai yra, dar kartą prisijungiant. Atkreipkite dėmesį, kad įkeliamų dokumentų apimtis neturi būti didesnė, nei nurodyta sistemoje.

Visi stojantieji turi dalyvauti motyvacijos pokalbyje, kuris vyks nuotoliniu būdu rugpjūčio 24 dieną.

Išsami informacija apie motyvacijos pokalbio eigą ir tvarkaraštis kiekvienam stojančiajam bus išsiųsti nurodytais el. pašto adresais, todėl pasitikrinkite „Spam“ ar „Junk“ katalogus savo el.pašto dėžutėje.

Kad VDU administratorių siunčiami laiškai su svarbia informacija sėkmingai pasiektų Jūsų pašto dėžutę, rekomenduojame įtraukti adresus: vaida.luksiene@vdu.lt (pasirinkusiems studijuoti Kaune) ir romute.sainer@vdu.lt (pasirinkusiems studijuoti Vilniuje) į savo el. kontaktų sąrašą.

Priėmimo sąlygos pateikiamos 2022 m. priėmimo į profesines studijas „Pedagogika“ taisyklėse.

2022 m. norminė profesinių studijų kaina – 3524 eurai metams.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesines studijas „Pedagogika“:

VDU Švietimo akademija

 • Ketinantiems studijuoti Kaune
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas(8 37) 327875
 • Internetinė svetainė vdu.lt
 • Ketinantiems studijuoti Vilniuje
 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas(8 610) 67 303
 • Internetinė svetainė vdu.lt
 • VDU Studijų departamentas
 • Adresas Daukanto g. 27, LT-44249, Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 963
 • El. paštas studijos@vdu.lt