Patvirtintoje naujos sudėties Lietuvos mokslo premijos komisijoje – VDU Edukologijos tyrimų instituto direktorė prof. dr. V. Žydžiūnaitė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė nutarimo „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimui ir patvirtintino 3 metų kadencijai naujos sudėties Lietuvos mokslo premijų komisija.

Kandidatai į Lietuvos mokslo premijų komisiją atrinkti iš mokslo ir studijų institucijų. Lietuvos mokslo premijos komisijoje išrinkta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto direktorė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė.

2022 m. liepos 11 d. LRV nutarimas dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo.

Premijos skiriamos kasmet mokslininkams už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyra.
Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 premijos:
– humanitarinių mokslų srityje skiriama 1 premija,
– socialinių mokslų srityje – 1 premija,
– gamtos mokslų srityje – 2 premijos,
– medicinos ir sveikatos mokslų srityje ir žemės ūkio mokslų srityje – 2 premijos,
– technologijos mokslų srityje – 1 premija.